Lokalisasi Istilah

Kamus ini akan terus diupdate.
Kontak Lumi#5016 di Discord dan Luminiatus atau Juan di Facebook jika ada refrensi nama-nama skill yang ingin di lokalisasi.

Istilah Lokalisasi
Soul Gem Atma Adiratna
Grief Seed Benih Nestapa
Magical Girl Puan Syaman
Deadly Fire Agni Maut
Snowball Bol hima
Sinar/Cahaya Askara
Biru Wiru
Bulan Candra
Petang/Malam Kramakala
Malam Lastri
Powerless Tunakuasa, nirkuasa, nirwasa
Lost Skill Talenta Sirna
Fire Bolt Agni Dhura
Fire Ball Agni bol, agni cemeti
Hellfire of Decimation Naraka Agni Praharana
Permafrost Ibun Amerta
Sage Resi
Darkness Timira, Awidya
After sales Purna jual
Empress Maharani
Slide Salindia
List Senarai
Penguasa Adhikara
Duke Adipati
Cue card Kartu isyarat
Corporate university Wiyata kinarya
Follow up Tindak lanjut
Cartridge Katrij
User interface Antarmuka pengguna
Baron Demang
Viscount Wakil Wedana
Count Wedana
Marquis Tumenggung